ΚΑΒΑΛΑΣ

Χώρα προέλευσης: Ελλάδα/ Εξορύσσεται στην περιοχή της Καβάλας

Χρώμα: Λευκό με έντονα μαύρα νερά ενώ κατατάσσεται στα ημίλευκα μάρμαρα.

Το μάρμαρο Καβάλας θεωρείται και είναι το πιο οικονομικό και ταυτόχρονα εμπορικό μάρμαρο στην Ελλάδα.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
2711,00 Kg/m3

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΥΔΑΤΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
0.09 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ
58,00 MPa

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨΗ
16,00 MPa

ΦΘΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΒΗ
1,94 mm