ΚΟΖΑΝΗΣ

Μάρμαρο Κοζάνης

Από τα σκληρότερα μάρμαρα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοποθέτηση σκάλας,για δάπεδα,για τα παράθυρα και πόρτες.