ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ

Ασβεστιτικό μάρμαρο που εξ ορύσσεται στα Ιωάννινα.

Το μπεζ μάρμαρο Ιωαννίνων είναι ασβεστολιθικό πέτρωμα, το οποίο κατά την εμπορική ορολογία της αγοράς διακοσμητικών πετρωμάτων, χαρακτηρίζεται ως μάρμαρο.

Share this page