ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ

Ασβεστιτικό μάρμαρο που εξ ορύσσεται στα Ιωάννινα.

Το μπεζ μάρμαρο Ιωαννίνων είναι ασβεστολιθικό πέτρωμα, το οποίο κατά την εμπορική ορολογία της αγοράς διακοσμητικών πετρωμάτων, χαρακτηρίζεται ως μάρμαρο.