ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ

Τι είναι εποξειδικές ρητίνες

Στοκάρισμα με εποξειδικές ρητίνες εφαρμόζετε σε Μάρμαρα – Μωσαϊκά – Γρανίτες – Πετρώματα που έχουν σαθρή επιφάνεια (Τρύπες) σφραγίζοντας τα σε ποσοστό που ξεπερνά το 95% και έχοντας ομοιοχρωμία.

Οι εποξειδικές ρητίνες είναι υλικά δύο συστατικών με μεγάλες μηχανικές και χημικές αντοχές.

Το ίδιο υλικό χρησιμοποιείται για συγκολλήσεις ανάμεσα σε λίθους, μέταλλα, μπετόν, ξύλο κλπ.

Μπορεί επίσης να συγκολλήσει όλα τα υλικά που αναφέρθηκαν πριν καθώς και να χρησιμοποιηθεί σαν πυρωτικό υλικό ρητινένεσης για ρωγμές εύρους μεγαλύτερου των 3 mm.